…OnderwijsTermen & Schrijven In Echt Nederlands

 

In het onderwijs worden afkortingen en termen genuttigd alsof het dropjes in de teamkamer zijn.
Een beetje verslag over een leerling bevat op z’n minst de termen OPP, OKR, SOP en IB (die ook de hulp kan inroepen van een AB). Het SWV heeft hierover ondertussen met gemeenten regelmatig een OOGO over de inhoud van dit alles. Nog te volgen?

OtSien

 

Onderwijstermen, dacht ik op een ochtend … O-T … Ot …
Ot en Sien!
Wat kun je maken van Sien? Schrijven … schrijven-in …
schrijven in echt Nederlands!

Oké, de onderwijstermen zijn ook echt wel Nederlands, maar toch; gebruik ‘Ot en Sien’ als reminder om jargon en ‘gewone’ taal op elkaar af te stemmen.

Houd Ot en Sien in balans

Onderwijskundige termen en afkortingen zijn effectief in verslagen en rapporten. De lezers, veelal professionals, zullen deze probleemloos interpreteren. Het risico is dat deze ‘dropjes uit de teamkamer’ uitgedeeld worden aan mensen die liever niet snoepen. Mensen die graag in ‘echt’ Nederlands willen horen hoe het hun kind vergaat, wat zo’n OPP nou eigenlijk inhoudt en welke consequenties dat heeft voor de ontwikkeling van hun kind. En of ze op de website en in een informatiegids een nader verklaard SOP kunnen vinden. Wie de IB is. Waar je kunt lezen of onderwijs en gemeenten wel een integraal aanbod bieden dat uitgaat van het kind.

Als niet-professionals Ot willen leren kennen, kun je Sien inschakelen. Ontkom je niet aan vaktaal op de website?
Plaats
een begrippenlijst onderwijstermen. Of maak van een vakterm in een artikel een tooltip met een verklarende tekst.
Door die extra service houd je Ot en Sien in balans.

Naast aap-noot-mies, blijven de afbeeldingen van Ot en Sien tot de verbeelding spreken. In 2014 vierden deze broer en zus uit Drenthe hun 110e verjaardag. Dat ze nog eens als metafoor in een blog over onderwijs zouden fungeren hadden ze nooit verwacht denk ik. Laten we ze nooit uit elkaar halen.

 

 

About the Author