Als schrijver ben je intensief bezig met de inhoud van het verhaal. Dit creatieve proces gaat niet samen met redigeren op correcte zinsbouw en spelling. Maar je wilt geen fouten die door je lezers ontdekt worden. Tekstlokaal is er voor corrigeren van tekst bedoeld voor (nieuws)brieven, verhalen, verslagen en brochures.

Bij het corrigeren let ik op:

  • Typfouten
  • (werkwoord)Spelling
  • Grammatica
  • Leestekens

Ik verander niets aan de inhoud van uw tekst maar let wel op:

  • Zinsopbouw
  • Stijlfouten
  • Consistent woordgebruik
  • Lay-out van de teksten

Periodieke controles kunnen simpelweg worden bijgehouden met de ‘Strippenkaartueel‘.

Bel of mail voor een afspraak. Een eerste afspraak is altijd vrijblijvend. Altijd gratis.

Naar het volledige aanbod