Een visie is het ‘waarom’; een missie het ‘wat’.
Jouw missie is dus de wenselijke situatie, gebaseerd op je ‘waarom’.
~Tekstlokaal

 

Waar sta je voor en waar ga je voor? Een continue cyclus

Als school of organisatie weet je waar je voor staat en wat je taak is. Bij het uitvoeren van die taken wil je onderscheidend zijn. Hoe kijk je eigenlijk aan tegen onderwijs, tegen de achtergrond en ontwikkeling van kinderen. Wat is jouw visie daarop; waar sta je voor? Wat wat wil je daar vervolgens mee bereiken, wat is je ‘opdracht’, je missie dus? Met andere woorden: waar ga je voor, waar kom jij je bed voor uit, wat is de ideale situatie?

Om een visie en missie goed te beschrijven moet je eerst weten waarin je dan zo uniek bent. Wat voeg je toe als school of organisatie waardoor mensen voor jou willen kiezen? Zonder allerlei clichés over je doelgroep uit te storten, is een helder en realistisch beeld voor jezelf noodzakelijk. Daar begint het.

 

Tekstlokaal adviseert

Veel visie- en missieteksten zijn vaak een voortzetting van een vorige directeur, team of eigenaar. Je bouwt door op wat er staat en past hier en daar wat aan, zet wat naar je hand, zodat je weer wat hebt staan. In een beter geval wordt er eerst nog met een team medewerkers gebrainstormd: waar staan we voor en hoe willen we dat uitdragen? Vanaf ‘nul’ beginnen kan dan een zeer boeiend en verhelderend proces zijn.

 

Verwoorden wat je wilt bereiken

Wat ik vaak zie is dat visie- en missieteksten niet goed van elkaar te onderscheiden zijn. Maar een visie is echt iets anders dan een missie. Om zo effectief en concreet mogelijk een visie- en een missietekst te ontwikkelen en vervolgens op papier te zetten…daar zet je Tekstlokaal in.

 

Resultaat

Een verwoording van visie en missie die wordt onderschreven door de medewerkers zelf en die niet blijft bij wat wolligheden, clichés en ambtelijke taal. Een tekst die mensen nieuwsgierig maakt, uitnodigt tot een nadere kennismaking en contact. 

 

Intake

Weten wat er leeft in een school of organisatie is voor mij van groot belang om te kunnen adviseren en schrijven.
Kennis van onderwijs is aanwezig zodat ik mee kan denken met jullie proces. Ik ken de valkuilen van formuleringen en kan als kritische vragensteller werken, zodat het voor jullie steeds concreter wordt. 

 

Bel of mail voor een afspraak, dan kunnen we snel beginnen.
Je kunt ook het contactformulier invullen. Ik kijk er naar uit!